Gabinet Edukacyjno - Terapeutyczny "MOST"

Dziewczynka

Dlaczego MOST?

Ponieważ nazwa jak najbardziej wpisuje się w miejsce, w jakim usytuowany jest gabinet. Przez Moszczankę przepływa Złoty Potok i miejsce to kojarzone jest z przerzuconymi licznie nad wodą mostami. Zainteresowani historią miejscowości wiedzą doskonale, że dawniej funkcjonowała ona pod nazwą niem. Langenbrück czyli Długomosty.

Dodatkowo, słowo „most” ma znaczenie symboliczne. Zawiera w swojej symbolice potrzebę łączenia. Umożliwia przejście przez trudności. Przejście przez most, to symboliczny akt zmiany.

Regulamin gabinetu


 1. Zajęcia w gabinecie trwają, w zależności od typu i rodzaju, od 45minut do 3 godzin (czas może zostać skrócony w uzasadnionych wypadkach)
 2. Rodzice przyprowadzają dzieci oraz odbierają je o ustalonych porach
 3. Zajęcia odbywają się bez udziału rodziców
 4. O odwołaniu terminu zajęć należy skutecznie poinformować najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia do godz. 21
 5. Zajęcia odwołane z powodu prowadzącego przeniesione są na inny, możliwy termin
 6. Opóźnione przybycie na zajęcia nie powoduje przedłużenia ich czasu trwania
 7. Rodzice oddając dziecko na zajęcia wyrażają zgodę na proponowane formy pracy z dzieckiem
 8. Dzieci na zajęciach ubrane są w wygodne ubranka, niekrępujące ruchów, które mogą być narażone na zabrudzenie podczas prac manualnych, plastycznych, doradzam także antypoślizgowe skarpetki (nie muszą mieć obuwia zmiennego)
 9. Każde 1 spotkanie ma charakter konsultacyjny, polega na wywiadzie z Rodzicem, zapoznaniem się z dokumentacją (jeśli taka istnieje) dotyczącą dziecka, obserwacji dziecka i ustaleniem metod pracy
 10. Zakres oddziaływań oraz intensyfikacja działań jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dziecka
 11. Wpłat za zajęcia należy dokonywać przed rozpoczęciem zajęć gotówką lub wcześniej przelewem na konto gabinetu


391licznik odwiedzin

7km od Prudnika

12km od Głuchołaz

2017start nowej działalności

Baner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Strona może wykrzystywać pliki cookie do obsługi licznika odpowiedzin. Korzystanie ze strony oznacza akceptację tej zasady.