Gabinet Edukacyjno - Terapeutyczny "MOST"

Dziewczynka

Dlaczego MOST?

Ponieważ nazwa jak najbardziej wpisuje się w miejsce, w jakim usytuowany jest gabinet. Przez Moszczankę przepływa Złoty Potok i miejsce to kojarzone jest z przerzuconymi licznie nad wodą mostami. Zainteresowani historią miejscowości wiedzą doskonale, że dawniej funkcjonowała ona pod nazwą niem. Langenbrück czyli Długomosty.

Dodatkowo, słowo „most” ma znaczenie symboliczne. Zawiera w swojej symbolice potrzebę łączenia. Umożliwia przejście przez trudności. Przejście przez most, to symboliczny akt zmiany.

O mnie

Witam, nazywam się Agnieszka Budzyńska. Z wykształcenia jestem polonistką. W zawodzie nauczyciela pracuję od 2003 roku. Moje doświadczenia zawodowe oraz osobiste przyczyniły się do stworzenia takiego miejsca, w którym mogę wspierać rozwój dzieci oraz wspomagać w tym rodziców.

Wykształcenie

  • Studia magisterskie: Filologia polska
  • Studia podyplomowe: Logopedia przedszkolna i szkolna
  • Studia podyplomowe: Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem, Zespołem Aspergera
  • Studia podyplomowe: Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • Kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika
  • Kurs specjalistyczny: Diagnoza i terapia ręki I i II stopnia


160licznik odwiedzin

7km od Prudnika

12km od Głuchołaz

2017start nowej działalności

Baner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Strona może wykrzystywać pliki cookie do obsługi licznika odpowiedzin. Korzystanie ze strony oznacza akceptację tej zasady.