Gabinet Edukacyjno - Terapeutyczny "MOST"

Dziewczynka

Dlaczego MOST?

Ponieważ nazwa jak najbardziej wpisuje się w miejsce, w jakim usytuowany jest gabinet. Przez Moszczankę przepływa Złoty Potok i miejsce to kojarzone jest z przerzuconymi licznie nad wodą mostami. Zainteresowani historią miejscowości wiedzą doskonale, że dawniej funkcjonowała ona pod nazwą niem. Langenbrück czyli Długomosty.

Dodatkowo, słowo „most” ma znaczenie symboliczne. Zawiera w swojej symbolice potrzebę łączenia. Umożliwia przejście przez trudności. Przejście przez most, to symboliczny akt zmiany.

O mnie

Witam, nazywam się Agnieszka Budzyńska. Z wykształcenia jestem polonistką. W zawodzie nauczyciela pracuję od 2003 roku. Moje doświadczenia zawodowe oraz osobiste przyczyniły się do stworzenia takiego miejsca, w którym mogę wspierać rozwój dzieci oraz wspomagać w tym rodziców.

Prywatnie jestem mamą 3 letniej Marysi i 7 letniego Michałka.

Wykształcenie

  1. Studia magisterskie: Filologia polska
  2. Studia podyplomowe: Logopedia przedszkolna i szkolna
  3. Kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika
  4. Studia podyplomowe: Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem, Zespołem Aspergera
  5. Kurs specjalistyczny: Diagnoza i terapia ręki I i II stopnia
  6. Obecnie: studia podyplomowe Terapia Pedagogiczna

Wybrane kursy, szkolenia, warsztaty:

  1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konstruowanie dokumentów i realizacja programów wsparcia
  2. Zabawy stymulujące rozwój dziecka nadpobudliwego psychoruchowo
  3. Podstawy wiedzy o ADHD
  4. Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej


2,250licznik odwiedzin

7km od Prudnika

12km od Głuchołaz

2017start nowej działalności

Baner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Strona może wykrzystywać pliki cookie do obsługi licznika odpowiedzin. Korzystanie ze strony oznacza akceptację tej zasady.