Gabinet Edukacyjno - Terapeutyczny "MOST"

Dziewczynka

Dlaczego MOST?

Ponieważ nazwa jak najbardziej wpisuje się w miejsce, w jakim usytuowany jest gabinet. Przez Moszczankę przepływa Złoty Potok i miejsce to kojarzone jest z przerzuconymi licznie nad wodą mostami. Zainteresowani historią miejscowości wiedzą doskonale, że dawniej funkcjonowała ona pod nazwą niem. Langenbrück czyli Długomosty.

Dodatkowo, słowo „most” ma znaczenie symboliczne. Zawiera w swojej symbolice potrzebę łączenia. Umożliwia przejście przez trudności. Przejście przez most, to symboliczny akt zmiany.

FAQ

Dla kogo Gabinet Edukacyjno- Terapeutyczny „MOST”?

Dla wszystkich dzieci od lat 3, których właściwy rozwój jest ważny dla ich Rodziców. Zarówno dla dzieci, które rozwijają się prawidłowo oraz tych, które potrzebują wsparcia.

W jaki sposób można zapisać dziecko na zajęcia?

W celu ustalenia terminu można kontaktować się telefonicznie, sms-em lub przez pocztę e-mail. Dane kontaktowe widoczne są na stronie głównej.

Jak przebiega pierwsze spotkanie?

Podczas pierwszego kontaktu, przeprowadzony jest wywiad z Rodzicami dotyczący rozwoju dziecka, obserwacja samego dziecka, zapoznanie się z dokumentacją, jeśli rodzice takie posiadają (opinie, orzeczenia, zalecenia do pracy z dzieckiem proponowane przez specjalistów) oraz zaproponowany zostaje rodzaj zajęć dostosowany do potrzeb dziecka. Spotkanie takie trwa od 45-60 minut.

Jakie rodzaje zajęć oferuje Gabinet?

Zajęcia skupiają się na ogólnym rozwoju dziecka. Są to działania wieloaspektowe i zintegrowane. Różnorodne formy oddziaływań, jakie proponuję:

  • rozwijanie kreatywności, zajęcia manualne, grafomotoryczne, plastyczne
  • usprawnianie małej motoryki
  • rozwijanie aktywności i kreatywności
  • ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi
  • kształtowanie postaw społecznych, nazywanie emocji
  • stymulacja rozwoju mowy, wzbogacanie słownictwa
  • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
  • usprawnianie podstawowych umiejętności szkolnych (czytanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie, liczenie)

Rodzaj zajęć szczegółowo opisany jest w zakładce OFERTA.

Czy rodzic jest obecny na zajęciach z dzieckiem?

Na zajęciach dziecko przebywa bez rodziców

Ile czasu trwają zajęcia?

Czas trwania zajęć uzależniony jest od ich rodzaju. Mogą trwać 30, 45, 60 minut oraz w wypadku zajęć ogólnorozwojowych 3 godziny. W uzasadnionych przypadkach czas trwania zajęć może zostać skrócony.

Jakie są formy płatności za zajęcia?

Opłaty za zajęcia można dokonywać przelewem na nr konta gabinetu widoczny na stronie głównej lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć. Wybierając płatność przelewem, w tytule należy wpisać imię nazwisko dziecka, rodzaj i ilość zajęć.

Wszelkie zapytania odnośnie zajęć, zapisów proszę kierować na adres e-mail lub kontaktować się telefonicznie.392licznik odwiedzin

7km od Prudnika

12km od Głuchołaz

2017start nowej działalności

Baner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Strona może wykrzystywać pliki cookie do obsługi licznika odpowiedzin. Korzystanie ze strony oznacza akceptację tej zasady.