Gabinet Edukacyjno - Terapeutyczny "MOST"

Dziewczynka

Dlaczego MOST?

Ponieważ nazwa jak najbardziej wpisuje się w miejsce, w jakim usytuowany jest gabinet. Przez Moszczankę przepływa Złoty Potok i miejsce to kojarzone jest z przerzuconymi licznie nad wodą mostami. Zainteresowani historią miejscowości wiedzą doskonale, że dawniej funkcjonowała ona pod nazwą niem. Langenbrück czyli Długomosty.

Dodatkowo, słowo „most” ma znaczenie symboliczne. Zawiera w swojej symbolice potrzebę łączenia. Umożliwia przejście przez trudności. Przejście przez most, to symboliczny akt zmiany.

OFERTA

Zajęcia ogólnorozwojowe: proponowane zajęcia mają szeroki zakres wspierania rozwoju dziecka. Są to zajęcia edukacyjne, które pobudzają działania twórcze, kreatywność, przygotowują do nauki pisania, czytania, kształtują poprawną wymowę, logiczne myślenie, poznawanie i nazywanie emocji, uczą postaw społecznych.

Dla kogo?

Proponuję Państwu zajęcia dla dzieci od 3 lat, w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Te, które uczęszczają do przedszkola i szkoły zapraszam na 1 godzinne zabawy kreatywne, dzięki którym się uczą i rozwijają.

Na zajęcia 3 godzinne zapraszam dzieci, które z jakichś przyczyn nie uczęszczają do przedszkola lub dopiero wkroczą w świat przedszkolny. Jest do idealna propozycja dla rodziców, żeby dziecko spędziło ciekawie czas, alternatywa dla siedzenia w domu przed telewizorem czy komputerem. Godziny i dni, w jakich odbywają się zajęcia są stałe 2 razy w tygodniu. Dziecko można zapisać na zajęcia miesięczne, 3 miesięczne lub półroczne.

Terapia ręki: ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Cele terapii to poprawa umiejętności chwytu, wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Dla kogo?

Jeśli dziecko ma trudności z poprawnym chwytem, zbyt mocno lub słabo trzyma kredkę, leży na stole podczas rysowania/pisania, wyraża niechęć do dotykania różnych faktur, mas plastycznych, ma zbyt duże lub osłabione napięcie mięśniowe. Działania manualne, grafomotoryczne, manipulacyjne ściśle wiążą się z rozwojem mowy u dziecka. Zajęcia trwają 45 minut. Formy pracy i działań są podstawą do prawidłowego funkcjonowania dziecka na wielu płaszczyznach.

Terapia pedagogiczna - przeznaczona dla dzieci, które mają trudności w nauce, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się tj. z dysleksją, dysortografią, dysgrafią.

Dla kogo?

Dla dzieci z ryzyka dysleksji oraz dzieci dyslektycznych. Takich, które m.in. nie lubią pisać, rysować. Mają trudności z rozumieniem czytanego tekstu. Mylą kształty liter, stosują ich różne wielkości, popełniają błędy fonetyczne, ortograficzne, „zjadają” litery, ich pismo jest niekształtne, nie mieści się w liniaturze, ma trudności w orientacji przestrzennej.

Terapia ADHD, ADD - zajęcia dla dzieci z zespołem nadpobudliwości z deficytem uwagi.

Dla kogo?

Dla dzieci które nie potrafią się skupić, mają potrzebę ciągłego ruchu, robią kilka rzeczy jednocześnie, są nadruchliwe, absorbują swoją osobą otoczenie, głośno mówią, nie potrafią czekać na swoją kolej, bardzo się irytują oraz takich, które są apatyczne, wyciszone, wycofane, mają trudności z nawiązaniem kontaktu, zamknięte w sobie.

Zajęcia usprawniające mowę dziecka - ukierunkowane na rozwój mowy, wspomaganie rozwoju językowego dziecka.

Dla kogo?

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, które nie wykazują dysfunkcji językowych, z prawidłowym rozwojem mowy, ponieważ zajęcia rozwijają komunikację i wzbogacają słownictwo. Dla dzieci, których mowa nie jest wyraźna, rozwój mowy jest opóźniony, które mają mały zasób słownictwa. Zajęcia obejmują m.in. ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, słownikowe, zabawy logopedyczne.

Stymulację rozwoju mowy należy rozpocząć jak najwcześniej.

Terapia dla dzieci z Zespołem Aspergera - zajęcia kształtujące postawy społeczne, rozpoznawanie, nazywanie emocji.

Dla kogo?

Zajęcia dla dzieci, które mają trudności z przystosowaniem społecznym, nie tolerują zmian i zaskoczeń, są egocentryczne, mają trudności z rozumieniem symboli, metafor, mają swoje przyzwyczajenia, specyficzne zainteresowania.

Konsultacje indywidualne dla rodziców - spotkania wspierająco- doradcze, wyjaśnianie opinii, orzeczeń, propozycja wsparcia, porady dotyczące specjalistów, wspomaganie rodzica, sporządzenie opisu funkcjonowania dziecka na zajęciach.162licznik odwiedzin

7km od Prudnika

12km od Głuchołaz

2017start nowej działalności

Baner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Strona może wykrzystywać pliki cookie do obsługi licznika odpowiedzin. Korzystanie ze strony oznacza akceptację tej zasady.